Afvanding til dele af Danmarks største byudviklingsprojekt i Horsens

Profilbillede
dato

Januar 2021 er etablering af afvandingsgrøfter til dele af den nye bydel Nørrestrand i Horsens opstartet.

Mandag d. 4. januar anstilles arbejdspladsen ved Nørrestrand i Horsens, hvorefter gravemaskinerne rykkede ud til etablering af afvandingsgrøfter med tilslutning til regnvandsbassiner i de kommende 2 måneder.

I det forgangene år har bydelen Nørrestrand været under opførelse i Horsens. Området strækker sig over 6,8 km2, hvilket gør dette til Danmarks største byudviklingsprojekt med den vilde natur udenfor vinduet. Dette kommer til glæde for 450 boliger i området fordelt på forskellige boligtyper som rækkehuse, punkthuse og karreer.

Vi etablere vandveje der afhjælper overfladevandet i dele af området med at finde vej til regnvandsbassinerne. Vandvejene etableres ved lavninger i terrænet med erosionssikring af natur sten samt etablering af spring i forløbet der afhjælper de store terrænfald. I alt etableres 700 meter vandveje med afrømning af 725 m3 råjord og etablering af 650 m3 Kampe- og Paksten. Efterfølgende retableres i dette arbejdsområde med over 500 m3 topdress.

Området etableres med fokus på biodiversitet og muligheden for at være i ét med naturen, projektet afsluttes med etablering af engmåtter og såning af engblanding i området.

I samarbejde med Samn Forsyning udfører vi projektet der estimeres til at strække sig over 2 måneder. Udgravningerne udføres med den nyeste 3D GPS-styringssystem monteret i Volvo 145 gravemaskiner. Dette gør det muligt at grave direkte til designdybet hver gang og sikre et præcist og professionelt resultat.

Kilde: Entreprenør Anton Christensen