Bettina Mortensen stiller op for Socialistisk Folkeparti til KV-21

Bettina Mortensen stiller op for SF i Horsens Kommune til kommunalvalget.
Profilbillede
Peter Søndergaard

Blå bog
52-årige Bettina Mortensen stiller op for Socialistisk Folkeparti til kommunalvalget i Horsens Kommune. Hun har boet i kommunen siden 2002, men voksede som barn op i Hovedgård, hvor hun også gik i skole. I dag er hun bosat i Horsens Midtby. 

Hvad betyder din opstillingskommune for dig?
"Min kommune betyder for mig, at jeg kan se udvikling med omtanke, og at der er plads til alle høj som lav, tyk som tynd, barn som voksen og rig som fattig. Der skal være plads til et sundt erhvervsliv. Og der skal være plads til, at man kan udfolde sig, men samtidigt skal der også være plads og rum til at kunne være i fællesskabet som individ."

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?
"Jeg mener, jeg kan gøre en forskel på ting såsom ældreplejen. At vi har fokus på, at de ældre, der ikke kan selv, kan få den hjælp, som de har behov for. Dette gælder også de fysisk handicappede. At deres boformer kan være en standard, vi som myndighed kan være bekendt overfor de ældre og handicappede. I dag ser jeg, at der ikke er de bedste forhold på plejecentrene. Der mangler varme hænder, der mangler tryghed og opmærksomhed til de ældre."

"Når det så er sagt, så mener jeg, der mangler noget bofællesskab for unge fysisk handicappede, som også har lidt udfordringer med det psykiske. De skal ikke bare placeres på et plejecenter, hvor der hovedsageligt kun bor ældre."

"Det er også vigtigt, at vi gør op med social dumping. At vi får en kommune, der er rentabel med deres udliciterede opgaver. Så vi sikrer, at alle får den løn, de skal have jf. overenskomsterne."

"At vi får en folkeskole, der bliver opgraderet til at kunne være en god skole og være i. Horsens bruger ikke mange penge på folkeskolen i dag, og det er da trods alt vores fremtid, der har deres hverdag der. Det er vigtigt, at vores børn får en god start på livet, så de med stolthed kan sige som voksen, at de har haft en god og tryg barndom i Horsens Kommune."

Hvad er dine politiske mærkesager*?

  • God, sund ældre og handicappleje.
  • Social Dumping
  • Der skal være plads til, at alle kan deltage i kulturlivet og fritidsaktiviteter, uden det koster dem en formue.
  • Der skal gives plads til at være ung i Horsens Kommune, når vi nu også er en uddannelsesby.

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?
"At få lavet klausuler for kommunen i deres udbud, og arbejde med at ældreplejen i private hjem samt på plejecentrene får bedre vilkår."

Hvad er dine fritidsinteresser?
"Mine fritidsinteresser er almene. Jeg har ikke nogen specifik interesse, men kan godt lide at tale med folk, se håndbold og gå rundt i vores kommune og se arkitekttur. Derudover kan jeg godt lide musik og madlavning."

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Bettina Mortensen