Børnehave skal ikke længere lukke

Profilbillede

Institutionen Rytterkilde har været lukningstruet, men nu kan ansatte og børn ånde lettet op, de er blevet reddet for denne gang. 

I længere tid har skovbørnehaven Rytterkilden i Sundparken i Horsens stået på en vippe, der har truet med at få dem lukket. De ligger i Horsens’ ghetto, og har derfor skulle leve op til et krav om maksimalt at optage 30 procent børn fra udsatte boligområder. 

De 30 procent stammer fra den tidligere regerings ghettoudspil, hvor man ville ghettoerne til livs, og da det udspil kom, var optaget af børn fra et udsat område på 50 procent i Rytterkilden, skriver Horsens Folkeblad.

Det er det ikke mere. Tallet er faldet til 27,3 procent, skriver avisen. Det har krævet en stor indsats og åbningen af en helt ny afdeling. 

Til Horsens Folkeblad fortæller Lone Ørsted, der er formand for børne- og uddannelsesudvalget i Horsens Kommune, at det er rigtig godt, det er lykkedes at bevare institutionen. Hun fremhæver, at der også fremadrettet skal arbejdes for, at ingen dagtilbud kommer over de 30 procent. 

Rytterkilden havde fået til år 2022, før de skulle opfylde kravet. Men nu lykkedes det et helt år før tid, og det er fordi, de har åbnet en afdeling af skovbørnehaven for børn i andre områder – ud fra den tanke, at en skovbørnehave formentlig ville være interessant for børn fra andre områder også. 

Det har vist sig at være korrekt. Men arbejdet er ikke slut her. Der skal stadig arbejdes på at finde en god balance, og tallene kan nemt ændre sig. Derfor vil der løbende være tilretninger af optaget i institutionen.

Kilde: Redaktionen