En Kasserer takker af

Harry Madsen med hædersbevisningerne (Foto: Privat)
Profilbillede

Horsens og Omegns Sportsfiskerforenings kasserer gennem de sidste 34 år Harry Madsen blev hædret på foreningens generalforsamling tirsdag den 7. marts og blev udnævnt som Æresmedlem i foreningen.

Harry Madsen blev på generalforsamlingen den 22. februar i 1989 valgt som foreningens kasserer, en post han har bestridt med nidkærhed gennem de mange år. En post han nu har valgt at træde tilbage fra.

Harry Madsen har gennem et utrætteligt arbejde formået at fastholde lodsejerne og dermed adgang til fiskeriet omkring foreningen, han tog det næsten som noget personligt når en lodsejer ikke længere ønske at leje fiskevandet ud til foreningen.

Harry Madsen var initiativtager til oprettelse af en pensionistgruppe i foreningen tilbage i 2007, en gruppe der i dag tegner næsten 70 medlemmer.

Harry Madsen har også gennem årene været en fast bestanddel ved de store kulturarrangementer der har været i Horsens, hvor Horsens og Omegns Sportsfiskerforening siden år 2000 har stået for parkeringen når der var behov for det.

Harry Madsen har været et af de mest kendte ansigter i Horsens og Omegns Sportsfiskerforening gennem de mange år.

Harry Madsens store arbejde i foreningen er ikke kun er blevet bemærket i Horsens og Omegns Sportsfiskerforening og så uden for foreningen er hans indsats blevet bemærket.

Næstformand i Danmarks Sportsfisker forbund Hans E. Nielsen, der også er formand i Horsens og Omegns Sportsfiskerforening kunne på vegne af Danmarks Sportsfiskerforbund overrække Danmarks Sportsfiskerforbunds Æresdolk til Harry Madsen for hans aldrig svigtende loyalitet i forhold til Danmarks Sportsfiskerforbund samt godt og effektivt arbejde i sportsfiskeriets og naturmiljøets interesse.

På vegne af Horsens og Omegns Sportsfiskerforening

Hans E. Nielsen
Formand

Kilde: Horsens og Omegns Sportsfiskerforening
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.