Fahreta Kadic stiller op for Socialdemokratiet

Fahreta Kadic stiller op for Socialdemokratiet til KV21.
Profilbillede

Blå bog

Fahreta Kadic er 33 år gammel og stiller op for Socialdemokratiet. Hun har boet i kommunen siden 1995.

"Jeg bruger min fritid på min familie, som betyder meget for mig, samt kan jeg godt lide at spille fodbold sammen med Oldgirls i HFS. Når jeg kan, så går jeg også natteravn i byen."

Hvad betyder Horsens Kommune?
Det er her, jeg har haft min barndom, ungdomsliv nu voksenliv, det er her jeg forventer at blive gammel. Det er her mine børn skal vokse op, det er her jeg har hjemme.

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?
Jeg stiller op til byrådet i Horsens Kommune, fordi jeg igennem mit arbejde med udsatte unge, unge og voksne med handicap og mit arbejde med integration og socialt belastede familier har erfaret, hvor vigtigt det er at beslutningstagerne har forståelse for disse borgeres liv.

Hvad er dine politiske mærkesager?
En by for alle: Jeg vil arbejde for så stor en bevarelse af Sundparken som overhovedet muligt. Det vil jeg blandt andet gøre ved at sørge for forebyggelse i stedet for behandling. Dette kan blandt andet være i form af mere støtte til Bo Trivsel og sikre, at jobcentrene har de kompetencer til rådighed, som det kræver for at få endnu flere i arbejde i området. Det er både billigere for os som kommune og for den enkelte familie. Vi skal som kommune være med til at give forældre redskaberne til at føre deres børn i den rigtige retning. Det kræver en tidlig indsats, med fokus på den individuelle borger og familie.

En by for børnene: Jeg vil tænke nyt i forhold til vores børnestrategier og møde vores unge der, hvor de er. Det er ikke kun vores udsatte unge, der har brug for at blive mødt af det offentlige og have tilgængelige ressourcer, det kan børn fra alle veje af livet have brug for. Derfor vil jeg blandt andet arbejde for, at vi får en kommunal socialmedie strategi med fokus på, hvordan vi bedst passer på vores unge mennesker på internettet og sikre, at vores børn har adgang til kvalificeret, gratis og personlig hjælp til at håndtere deres udfordringer – blandt andet i form af AKT lærere på mellemtrinnet og udskolingen, og at de ansatte i institutionerne har de rette redskaber til at håndtere de unges mentale helbred og headspace afdelinger på gymnasierne og i folkeskolerne.

En by for de ældre: Jeg mener at kommunalt velfærd starter ved fødslen og bør vare ved hele livet igennem. Derfor mener jeg også, at vi har en stor forpligtelse overfor vores ældre borgere i at sikre dem et værdigt, givende og rigt otium. Vi har især oplevet under Corona, hvordan mange ældre har været plaget af ensomhed. Det mener jeg, at vi som kommune har et ansvar i et udbedre. Jeg vil blandt andet arbejde for at, vi får tilført flere ressourcer til ældreområdet og sikre, at vores ældre er en del af fællesskabet i Horsens og modtager den omsorg og opmærksomhed, de fortjener. Det betyder også, at der skal føres flere midler og ansatte til ældreområdet i kommunen, så vores borgere og deres pårørende er trygge, glade og tilfredse.

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?
Noget af det første jeg vil gå i gang med er Langmarkskolens placering, da der er mange forældre og børn, som gerne vil have svar på, hvor skolen skal placeres.
Derudover så er jeg nysgerrig på, hvordan vi som kommune kan få hjulpet så mange som muligt i job. Derefter skal der arbejdes med at få ansat social og sundhedsassistenter og -medhjælper, så vi kan få flere hænder til vores ældre.
Vi har som kommune et ansvar for at ansætte flere pædagoger, så vi kan leve op til minimumsnormeringerne i børnehaverne.

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: fahreta kadic