Flere unge i Horsens vælger en erhvervsuddannelse – også flere end på landsplan

Flere unge i Horsens Kommune vælger en erhvervsuddannelse. (Foto: BilledWerk)
dato

Horsens Kommune oplever en stigning i antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

I 2024 søgte 23,9% af kommunens unge ind på en erhvervsuddannelse, hvilket er markant højere end landsgennemsnittet på 19,9%.

Særligt bemærkelsesværdigt er det, at 30,2% af de unge fra kommunens folkeskoler valgte en erhvervsuddannelse.

Denne udvikling er i tråd med regeringens målsætning om, at 30% af de unge skal søge ind på en erhvervsuddannelse i 2025. Borgmester Peter Sørensen og formand for skole-, unge- og uddannelsesudvalget, Lisbeth Torfing, udtrykker begge glæde over udviklingen, som de mener er gavnlig for både de unge selv, virksomhederne og kommunen som helhed.

Horsens Kommune har haft succes med indsatsen "Samspil", der gennem skoleforløb og virksomhedsbesøg klæder de unge på til at træffe kvalificerede uddannelsesvalg. Indsatsen har til formål at give de unge et indblik i de mange muligheder, der venter dem efter folkeskolen.


https://horsens.dk/omhorsenskommune/presse/pressemeddelelser/flereungeihorsensvaelgerenerhvervsuddannelse-ogsaaflereendpaalandsplan
Kilde: Horsens Kommune