Horsens sænker energiforbruget i alle kommunale bygninger

Profilbillede

Horsens Kommune følger Energistyrelsens anbefalinger om at skrue ned for varmen og spare på strømmen i kommunens bygninger.

På baggrund af den aktuelle og alvorlige energikrise, som forventes forværret i de kommende måneder, indfører Horsens Kommune en række energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger.

Det betyder, at besøg på eksempelvis biblioteker, kulturtilbud, sportshaller, Rådhuset og øvrige administrationsbygninger bliver en anelse køligere end normalt, idet temperaturen her sænkes til 19 grader. I svømmehallerne sænkes temperaturen med to grader, mens saunaer og dampbade som udgangspunkt slukkes.

Skøjtebanen sløjfes i år
Derudover er det besluttet at slukke for alle springvand, ligesom opsætning af skøjtebanen på Rådhustorvet i Horsens i år sløjfes.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at horsensianerne ikke kan samles om byens skøjtebane, som vi plejer. Men i den nuværende situation vurderer vi, at det her er et nødvendigt bidrag til forsyningssikkerheden, siger Bjarke Butt Eriksen, direktør i Teknik og Miljø i Horsens Kommune.

Ligeledes er det besluttet at slukke helt for udendørsbelysning af kommunale bygninger, som bruges til at oplyse facader, skilte og træer. Der vil dog fortsat være belysning af eksempelvis gangarealer, legeområder og parkeringspladser i de mørke perioder af døgnet, hvor der færdes personer i området.

Alle tiltag effektueres hurtigst muligt og senest den 30. september.

Yderligere tiltag kan blive nødvendige
De konkrete justeringer af energiforbruget er udpeget, efter at forligspartierne ved indgåelsen af budgetaftalen for 2023 besluttede, at kommunens administration skal igangsætte energibesparende tiltag med udgangspunkt i Energistyrelsens anbefalinger.

- Vi kommer til at følge udviklingen tæt henover efteråret og vinteren. Hvis der er brug for yderligere tiltag på området, vil vi naturligvis sætte hurtigt ind, fortæller Bjarke Butt Eriksen. Han understreger, at hvis der er tale om mere indgribende tiltag med konsekvenser for borgere, brugere og foreninger, vil mulighederne blive fremlagt til politisk drøftelse i de enkelte fagudvalg.

Yderligere energibesparende tiltag i Horsens Kommune

Fyringssæsonen i kommunale bygninger forkortes, og der reduceres i ventilation og varmesystem, så disse kun er i brug inden for normal arbejdstid.

Alle medarbejdere og brugere af kommunale tilbud opfordres til at følge Energistyrelsens spareråd, fx at slukke for lys og skærme, holde dørene lukkede og vaske hænder i koldt vand.

Kilde: Horsens Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.
Flere artikler