To kommunale plejecentre frisættes i Horsens Kommune

Foto: Hanne Bach Nielsen. Èt kommunalt plejecenter i Horsens og ét i oplandet skal i et pilotprojekt frisættes.
Profilbillede
dato

Som en af de første kommuner i landet vil Horsens Kommune frisætte to kommunale plejehjem. Formålet er at frigive tid og ressourcer tæt på borgerne.

Ledere og medarbejdere på to af Horsens Kommunes 16 plejecentre skal i et treårigt pilotprojekt sættes fri fra regler, strukturer og arbejdsgange og i langt højere grad kunne tilrettelægge hverdagen ud fra det, der passer til beboerne, de lokale plejecentre og lokalsamfundet i øvrigt.

Politikerne i kommunens ældre- og handicapudvalg har netop besluttet, at Horsens Kommune skal arbejde videre med en beskrivelse af, hvordan frisættelsen på plejecentrene kan planlægges og sættes i gang. Udvalget har også besluttet, at frisættelsen skal ske på ét plejecenter i Horsens og ét i oplandet.

"Frisættelsen kan f.eks. indebære, at plejecentrene får frie rammer til at fastlægge medarbejdernes arbejdstid og vagtplaner, eller at ledere og medarbejdere i højere grad vurderer, hvilke udviklingsprojekter de vil deltage i, og hvilke de vil fritages for."

"Alt sammen handler det om at frigive tid og ressourcer helt tæt på borgerne, for vi tror på, at beslutningerne træffes bedst helt tæt på borgerne og i et samspil mellem borgerne, pårørende og personalet. Pilotprojekterne skal være med til at gøre os klogere på, hvordan vi fremover skaber en endnu bedre ældrepleje og en endnu mere attraktiv arbejdsplads," forklarer Susan Gyldenkilde, formand for ældre- og handicapudvalget i Horsens Kommune.

Hun ser frem til at blive klogere på den videre proces med frisættelsen af de kommunale plejecentre, hvor MED-udvalg, beboer- og pårørenderåd selvfølgelig også skal høres.

Forslag til alle fagudvalg

Pilotprojekterne på ældreområdet er langt fra de eneste, hvor der bliver arbejdet med frisættelse i Horsens Kommune.

I budgetaftalen for 2023 besluttede Horsens Byråd, at alle de politiske udvalg inden for deres forskellige fagområder skal præsenteres for konkrete forslag til nye måder at organisere arbejdet på, der kan skabe mere tid og flere ressourcer, der kommer borgerne til gavn.

Også kommunens skole-, unge- og uddannelsesudvalg har drøftet emnet, og alle skoler bliver i foråret inviteret til at pege på områder og arbejdsgange, der kan fjernes eller ændres for at fjerne bureaukrati eller for at forbedre kvaliteten. Formålet med dialogen med skolerne er at kunne udvælge projekter på skoleområdet, der efterfølgende kan testes af ligesom på ældreområdet.

"Der bliver på de forskellige velfærdsområder allerede arbejdet med små og store projekter med fokus på, hvordan vi kan gøre tingene smartere og bedre, og alle vores dygtige medarbejdere gør et virkelig godt stykke arbejde. I tråd med det er arbejdet med frisættelse en virkelig vigtig dagsorden."

"Den kræver, at vi - både i kommunerne, men også nationalt - tør gå nye veje og fjerne unødvendige regler. Det er en fælles opgave, vi sammen skal løfte," siger Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune.

Kræver forberedelse og omtanke

Hvordan de enkelte pilotprojekter helt præcist skal foregå, kræver forberedelse og omtanke.

"At frisætte et plejecenter eller en skole er ikke noget, vi bare kan gøre henover natten, og det er meget vigtigt, at det sker i tæt dialog med medarbejderne. I den dialog skal vi tage hensyn til de forskelligheder, der er fra arbejdsplads til arbejdsplads, og det er ikke nødvendigvis det samme, der skal gælde alle steder."

"Med forskellige forsøg med frisætning skal vi afprøve nye måder at gøre tingene på og lære, så vi i endnu højere grad kan prioritere relationer, nærvær, omsorg og faglighed," siger Charlotte Lyrskov, kommunaldirektør i Horsens Kommune.

Kilde: Horsens Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.