Overlæge i psykiatri søges til dynamisk ambulant klinik

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en speciallæge i psykiatri (overlæge) til vores ambulante klinik 1. Stillingen er som udgangspunkt på fuldtid og med ansættelse 1. sep. 2024 eller efter aftale. Du vil referere til funktionsledelsen i klinik 1, som består af en ledende overlæge og en oversygeplejerske.

I klinik 1 finder du team for psykoser, team for ADHD, team for nyopdaget skizofreni og team for retspsykiatri. Du skal fortrinsvis arbejde i Retspsykiatrisk team (der er mulighed for at sparre med overlæger i Skejby) samt ADHD teamet.

Klinikken er sammensat tværfagligt af læger, psykologer, sygeplejersker og socialrådgiver. Det tværfaglige arbejde vil du finde i både klinikken, resten af afdelingen og i samarbejdet med eksterne parter som fx almen praktiserende læge.

Vi søger en overlæge, der kan arbejde struktureret med udrednings- og behandlingsopgaver i en tværfaglig ramme, og som selvstændigt kan planlægge sit arbejde efter aftale med funktionsledelsen. Vi er åbne for nye input og konstruktiv kritik, og samtidig skal lægen bidrage med faglig udvikling. 


Som overlæge i klinik 1 får du blandt andet følgende opgaver:

 • Løse lægefaglige opgaver i de forskellige teams
 • Lave lægefaglige vurderinger og udredninger
 • Lave behandlingsplanlægning og opfølgning herpå
 • Supervisere og vejlede yngre læger og sygeplejersker


Som afdeling lægger vi vægt på:

 • Reel omsætning af de regionale værdier; dialog, dygtighed og dristighed
 • Et åbent, nært og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor man positivt hjælpes ad med opgaverne, Udnytter tværfagligheden og udviser fleksibilitet
 • Inddragelse af patienter og pårørende i planlægning og behandling af patienten


Vi kan tilbyde:

 • En god arbejdsplads med kompetente og gode kolleger
 • En arbejdsplads som gerne vil udvikle sig
 • Et udfordrende og afvekslende job
 • En velorganiseret kvalitetsorganisation
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling


Overlægens kvalifikationer: 

 • Speciallæge i voksenpsykiatri
 • Bred psykiatrisk uddannelse og erfaring
 • Evne til at skabe og holde overblik
 • Evne til at samarbejde på tværs i afdelingen og med eksterne aktører
 • Erfaring med vejledning


Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheflæge Lene Høgh på 24812577.

Du kan søge jobbet senest den 12. juli 2024. Samtaler afholdes løbende. 

Ansøgning bedes vedlagt dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne. Sidstnævnte indskrives i skema til faglig bedømmelse, som kan hentes på denne side.


I Regionspsykiatrien Horsens udreder og behandler vi patienter med alle former for psykiatriske lidelser. Vi er specialeopdelt i 2 klinikker, mens vores 2 sengeafsnit har en bred vifte af alle patientkategorier. Derudover har vi Psykiatrisk Akutenhed med visiterende og udgående funktioner.
Vi styrker behandlingstilbuddet med et nyt sengeafsnit, som åbner september 2024.

Regionspsykiatrien Horsens (RPH) har ca. 240 medarbejdere og er beliggende ved Hospitalsenheden Horsens med satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling af borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder - i alt ca. 223.000 indbyggere.

Du kan læse mere om vores afdeling her

 

 

I Psykiatrien i Region Midtjylland prioriterer vi, at vores medarbejdere løbende udvikler deres kompetencer. Derfor har vi skræddersyet vores eget uddannelsesunivers – Psykiatriakademiet. Her kan du blive inspireret til det næste skridt i din karriere.

Læs mere om vores mange muligheder på Psykiatriakademiets hjemmeside :  Klik her for at se hjemmesiden


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Horsens Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Midtjylland, Sundvej 30, 8700 Horsens

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 12-07-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6071165

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet