Nyt samarbejde mellem AUH og Horsens Kommune klæder sundhedspersonale på til at spotte hudsygdomme hos ældre

Foto: Horsens Kommune .
Profilbillede
dato

Horsens Kommune har indgået et samarbejde med Aarhus Universitetshospital, hvor et team bestående af en overlæge, en sygeplejerske og en lægesekretær fra afdeling for Hud- og Kønssygdomme kommer ud og underviser SSA/SSHére og sygeplejersker i hudsygdomme og sårbehandling. Hensigten er, at de pågældende medarbejdere skal blive bedre til at forebygge og få øje på hudsygdomme hos ældre borgere.

Hudområdet, er et område, der har været underbehandlet i mange år. Lige nu er der en ventetid på at komme til hudlæge på gennemsnitlig 28 uger i Region Midtjylland.

Det betyder, der går patienter rundt, som er underbehandlet. Fra Region Midtjyllands side har man ønsket at optimere de tilbud, der er på hudområdet og afsat midler til at oprette en udegående funktion.

Teamet, bestående af overlæge, dr. med. Karsten Fogh, sygeplejerske Lisa Hedelund Lausen og lægesekretær Charlotte, tager ud til kommuner og underviser relevant personale i sårbehandling og behandling af hudsygdomme. Tilbuddet er gratis, og undervisningen tilpasses de enkelte kommuners behov og ønsker.

Behovet for øget viden om hudproblematikker har været stor

I Horsens Kommune var man da heller ikke sen til at tage imod tilbuddet:

"Vi oplevede, at der var en efterspørgsel fra medarbejderne på undervisning inden for dette felt og derudover behov for kompetenceudvikling på dette område, både i forhold til basal hudpleje med henblik på forebyggelse af eksempelvis rødme og svampeinfektioner, men også i forhold til sår og sårbehandling," fortæller faglig uddannelseskoordinator, Ane Raunsbæk Knudsen fra Horsens Kommune.

Indtil videre har der været tre undervisningsgange i efteråret 2022 til tre forskellige målgrupper og med tre forskellige emner. Forud for undervisningen har teamet afholdt et indledende behovsafsøgende møde med faglige uddannelseskoordinatorer og sårsygeplejersker, hvor sidstnævnte blev præsenteret for en "menu" af, hvad AUH-teamet kan tilbyde:

"Nogle gange ved man ikke, hvad man skal efterspørge, hvis man ikke ved, hvad der kan tilbydes. Vi sidder med en viden, og de uddannelsesansvarlige har kendskab til, hvilke grupper der har størst behov for undervisning i forebyggende og behandlende tiltag."

"Horsens Kommune er den 3. kommune, vi har samarbejdet med, og de er også den kommune, der har været hurtigst til at tage imod tilbuddet og som har sat flest ressourcer af til det," siger sygeplejerske Lisa Hedelund Lausen fra Aarhus Universitetshospital, Afdeling for Hud- og Kønssygdomme.

Fået åbnet øjnene for ny viden

Generelt set har undervisningen fået positive tilbagemeldinger, både målt på måden at præsentere tingene på og interaktion med deltagerne. Deltagernes spørgelyst har været stor. Én af de deltagere, der havde fået noget konkret ny viden med fra undervisningen, og som kan omsætte den til sit arbejde som social- og sundhedshjælper, er Susanne Paysen:

"Det er rart at få noget faglighed på. Jeg har fået nogle gode råd med, som jeg kan bruge i min dagligdag, når jeg er ude i marken. Eksempelvis var det en øjenåbner for mig at høre om de mange forskellige typer af cremer, og at det jo ikke er alle cremer, der passer til alle typer eksem, tørhed mm.," fortæller Susanne Paysen Jensen, SSH fra Egebakken.

Susanne suppleres af sygeplejerske på Nørrevang Centret, Ida Persson, som påpeger vigtigheden af at få fokus på hud- og sårplejeområdet, og at man får behandlet med den nyeste viden. Med fra undervisningen har Ida blandt andet fået indblik i nogle faresignaler på nogle særlige typer af sår, hun skal være opmærksom på.

Væsentligheden i at kigge på hudens symptomer, og vurdere om der er behov for medicinsk behandling har været et fokusområde i undervisningen. Samtidigt har undervisningen taget afsæt i at give deltagerne en forståelse af, at hudens symptomer skal behandles, og at det så er mindre vigtigt, hvad diagnosen er.

"Mange har berøringsangst. Man ved ikke, hvad man skal gøre, og så gør man ingenting. Bare det at se på huden og vide, hvordan man skal læse de symptomer, som huden giver, og hvordan kan man selv agere i det, inden man behøver at spørge nogle andre om hjælp, kan have en stor effekt. Vi gør også opmærksom på, hvad det kan have af konsekvenser, hvis man ikke får forebygget."

"En del hudsygdomme er autoimmune lidelser, hvor kroppens immunsystem er overaktivt eller fejlkodet. Disse hudsygdomme kan afføde følgesygdomme i form af eksempelvis diabetes, hjerte- karsygdomme, depression og angst. Det har vi haft en viden omkring i mere end 10 år, men den viden har langt størstedelen af deltagerne ikke haft," fortæller Lisa Hedelund Lausen.

Nye undervisningsforløb i støbeskeen

Indtil videre har teamet været ude i forbindelse med store seancer, men fremadrettet vil der også være mulighed for, at temaet kan komme ud på konsulentniveau og være med i hverdagen og komme ud og lave workshops, fx smøre- og kompressionsworkshop.

Undervisningsforløbene i Horsens Kommune er afsluttet for nu, men man er allerede i gang med at planlægge et videre forløb:

"Planen i forhold til undervisning fremadrettet er, at vi skal have lavet en aftale med Lisa og Karsten, hvor vi skal drøfte og planlægge nye undervisningsforløb målrettet de forskellige faggrupper."

"Vi håber at være klar med ny undervisning igen til efteråret 2023," slutter Lise-Lotte Brunhøj Sørensen, faglig udviklingskoordinator fra Horsens Kommune.

Kilde: Horsens Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.